python

  1. filiallion

    Share Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Python

    Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất phổ biến ngày nay để phát triển nhiều loại ứng dụng phần mềm khác nhau như các chương trình chạy trên desktop, máy chủ, các ứng dụng web... Ngoài ra Python cũng là ngôn ngữ ưa thích trong ngành khoa học về dữ liệu (Data science) cũng như là ngôn ngữ...
Top