Share Xây dựng ứng dụng web 3D với thư viện whs.js

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
540
Points
10
Language
Tiếng Việt
Với sự hỗ trợ của các trình duyệt web hiện nay cùng với sự phát triển của JavaScript, các bạn lập trình viên có thể phát triển gần như bất kỳ ứng dụng nào mà mình muốn. Nếu trước đây các bạn chỉ thiết kế các ứng dụng web đơn thuần như bán hàng, ứng dụng quản lý,... thì bây giờ các bạn có thể thử tìm hiểu thư viện whs.js để phát triển ứng dụng web 3D.

Thư viện whs.js là một JavaScript framework được xây dựng từ Three.js nên whs.js kế thừa gần như tất cả mọi thứ từ Three.js. Mục đích chính của whs.js đó là hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web dạng 3D, bản thân whs.js sẽ hỗ trợ các bạn lập trình viên dựng các mô hình 3D cũng như các hiệu ứng, chuyển động...

Để sử dụng thư viện whs.js, các bạn tải về bằng dòng lệnh NPM sau:
Code:
npm install whs
Nếu các bạn đã sử dụng qua Three.js thì có thể tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện whs.js:
JavaScript:
//Khởi tạo ứng dụng
const application = new WHS.App([
  new WHS.ElementModule(),
  new WHS.SceneModule(),
  new WHS.DefineModule(
    'camera',
    new WHS.PerspectiveCamera({
      position: new Vector3(0, 0, 50)
    })
  ),
  new WHS.RenderingModule({
    bgColor: 0x162129
  }),
  new WHS.ResizeModule()
]);

//Chạy ứng dụng
application.start();
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện whs.js tại địa chỉ http://whs.io.
 
Top