Share Xây dựng ứng dụng thanh toán trực tuyến với thư viện Omnipay

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
Trên các website bán hàng, thương mại điện tử thì hệ thống thanh toán trực tuyến rất quan trọng. Một website đưa ra nhiều phương thức thanh toán trực tuyến sẽ dễ dàng phục vụ khách hàng hơn. Chính vì lý do đó mà các website bán hàng, thương mại điện tử đều tích hợp nhiều cổng thanh toán trực tuyến. Đối với các bạn lập trình viên PHP thì việc tích hợp này khá phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu các bạn không nghiên cứu kỹ càng các thư viện sử dụng. Bài viết này tôi giới thiệu với các bạn bộ thư viện Omnipay được sử dụng rất phổ biến với nhiều cổng thanh toán được tích hợp, điều đáng tiếc duy nhất của bộ thư viện này là hỗ trợ rất ít cổng thanh toán hiện có của Việt Nam.

Omnipay là một thư viện PHP, dùng để xây dựng cổng thanh toán trực tuyến, phục vụ tích hợp cho các website bán hàng, du lịch, vận tải... Điểm mạnh của thư viện Omnipay đó chính là hỗ trợ rất nhiều cổng thanh toán trên thế giới như PayPal, PayPro, MoMo,... Các bạn có thể truy cập trang dự án của Omnipay tại địa chỉ https://github.com/thephpleague/omnipay để xem một danh sách rất dài các cổng thanh toán mà Omnipay hỗ trợ.

Để sử dụng thư viện Omnipay, các bạn tải bằng công cụ Composer như sau:
Code:
composer require omnipay/omnipay
Bây giờ, các bạn xem ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện Omnipay:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Omnipay\Omnipay;

//Khởi tạo đối tượng
$omnipay = Omnipay::create('Stripe');

//Gán khoá API của cổng thanh toán
$omnipay->setApiKey('API_KEY');

//Thực hiện thanh toán
$response = $omnipay->purchase([
  'amount' => 100,
  'currency' => 'USD',
  'card' => [
    'number' => '1234567890',
    'expiryMonth' => '12',
    'expiryYear' => '2020',
    'cvv' => '123'
  ]
])->send();
Trên đây chỉ là một ví dụ đơn giản để sử dụng thư viện Omnipay xây dựng cổng thanh toán trực tuyến, các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện Omnipay tại địa chỉ https://github.com/thephpleague/omnipay.
 
Top