Share Tương tác với Instagram dễ dàng bằng thư viện Instaphp

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
276
Points
10
Language
Tiếng Việt
Instagram có một bộ API do Facebook phát triển cung cấp cho các bạn lập trình viên tương tác trên nền tảng này nhưng thật sự rất khó khăn cho các bạn chưa có nhiều kinh nghiệp lập trình PHP. Với thư viện Instaphp mà tôi giới thiệu với các bạn ở bài viết này, các bạn sẽ dễ dàng tương tác với Instagram chỉ với vài dòng mã lệnh PHP đơn giản.

Với thư viện Instaphp, các bạn sẽ dễ dàng chứng thực để kết nối với Instagram và qua đó có thể truy cập tới các dữ liệu như hình ảnh, người dùng, lượt thích, bình luận hay các thẻ. Nếu yêu cầu của các bạn chỉ đơn giản như vậy thì các bạn nên sử dụng thư viện Instaphp thay vì phải vất vả với bộ API đồ sộ của Instagram. Tuy nhiên, nếu các bạn cần những tương tác cụ thể hơn với Instagram thì API của nó là giải pháp đầy đủ và tối ưu nhất.

Để sử dụng thư viện Instaphp, các bạn có thể tải về tại địa chỉ https://github.com/sesser/Instaphp.

Các bạn có thể tham khảo cách sử dụng thư viện Instaphp qua ví dụ mẫu sau:
PHP:
//Cài đặt thông tin kết nối tới Instagram
$instaphp = new Instaphp\Instaphp([
  'client_id'    => 'your client id',
  'client_secret'  => 'your client secret',
  'redirect_uri'   => 'http://domain/callback.php',
  'scope'      => 'comments+likes'
]);

//Lấy 10 bài đăng phổ biến
$popular = $instaphp->Media->Popular(['count' => 10]);

//In ra 10 bài đăng đã lấy
if (empty($popular->error)) {
  foreach ($popular->data as $item) {
    printf('<img src="%s">', $item['images']['low_resolution']['url']);
  }
}
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện Instaphp tại địa chỉ https://github.com/sesser/Instaphp.
 
Top