Share Tích hợp reCAPTCHA vào website đơn giản với thư viện noCAPTCHA

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
511
Points
10
Language
Tiếng Việt
Nếu các bạn muốn tích hợp reCAPTCHA vào website để bảo vệ website của mình trước các tấn công bằng công cụ tự động thì các bạn có thể sử dụng API mà Google cung cấp. Tất cả chỉ bằng vài dòng mã lệnh JavaScript cùng với những đoạn mã lệnh PHP để xử lý phía máy chủ là các bạn đã có được một công cụ chống tấn công hiệu quả. Tuy nhiên, để nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn thì thư viện noCAPTCHA mà tôi giới thiệu với các bạn sẽ giúp cho việc tích hợp reCAPTCHA trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Một điều quan trọng để sử dụng reCAPTCHA là các bạn cần phải đăng ký với dịch vụ reCAPTCHA của Google để lấy mã sử dụng reCAPTCHA (Site key và secret key). Sau đó, các bạn sử dụng công cụ Composer để tải về với dòng lệnh:
Code:
composer require arcanedev/no-captcha
Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện noCAPTCHA:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Arcanedev\NoCaptcha\NoCaptchaV2;

//Khởi tạo đối tượng noCAPTCHA
$noCAPTCHA = new NoCaptchaV2('SECRET_KEY', 'SITE_KEY');

//Kiểm tra reCAPTCHA
if ($_POST) {
  //Lấy kết quả phản hồi của reCAPTCHA
  $response = $noCAPTCHA->verify($_POST['g-recaptcha-response']);
  
  //Kiểm tra thành công hay thất bại
  if ($response->isSuccess()) {
    echo 'Thành công';
  } else {
    echo 'Thất bại';
  }
}
Trên đây chỉ là một ví dụ đơn giản để sử dụng thư viện noCAPTCHA, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://github.com/ARCANEDEV/noCAPTCHA.
 
Top