Share Tích hợp nhanh Google Map vào website với thư viện gmaps.js

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
303
Points
10
Language
Tiếng Việt
Hiện nay, phần lớn các trang liên hệ trên website các bạn thường tích hợp Google Map để dẫn đường cho khách hàng. Với sự chính xác và chi tiết của Google Map, các bạn sẽ tạo ra được một bản đồ chỉ dẫn chuyên nghiệp chỉ bằng cách sử dụng các API của Google Map là có thể tích hợp vào website. Tuy nhiên, với thư viện gmaps.js các bạn còn có thể thực hiện nhanh hơn nữa việc tích hợp vào website chỉ với vài dòng mã lệnh JavaScript cài đặt cơ bản. Thư viện gmaps.js sẽ giúp các bạn tích hợp Google Map vào website một cách dễ dàng và nhanh chóng kể cả các bạn mới làm quen với JavaScript cũng có thể thực hiện được.

Để sử dụng thư viện gmaps.js, các bạn truy cập địa chỉ https://github.com/HPNeo/gmaps/zipball/master để tải về và tích hợp vào website với nội dung mã lệnh HTML như sau:
HTML:
<script src="http://maps.google.com/maps/api/js"></script>
<script src="path/to/gmaps.min.js"></script>
Bây giờ các bạn tạo ra một bản đồ Google Map đơn giản như sau:
JavaScript:
var gmaps = new GMaps({
    div: '#gmaps',
    lat: -12.043333,
    lng: -77.028333
});
Các bạn tạo thêm thành phần HTML để hiển thị bản đồ như sau:
HTML:
<div id="gmaps"></div>
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện gmaps.js tại địa chỉ https://hpneo.dev/gmaps/documentation.html.
 
Top