Share Thiết kế giao diện website chuyên nghiệp bằng CSS framework Schema

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
Hiện nay, Bootstrap đang là một CSS framework được sử dụng phổ biến nhất, gần như hầu hết các ứng dụng web sử dụng Bootstrap làm thư viện chính để thiết kế giao diện. Sức mạnh của Bootstrap là điều chắc chắn lập trình viên nào cũng công nhận nhưng nó không phải là thư viện bắt buộc phải có, và một trong những CSS framework khác có thể thay thế Bootstrap phải kể đến đó là Schema.

Cũng giống như Bootstrap, CSS framework Schema cung cấp nhiều thành phần từ cơ bản đến nâng cao để giúp các bạn thiết kế giao diện website một cách nhanh chóng. Nếu các bạn đã sử dụng bất kỳ một CSS framework nào khác thì Schema cũng tương tự với việc tích hợp đơn giản, sử dụng cũng đơn giản.

Để sử dụng CSS framework Schema, các bạn tải tại địa chỉ https://github.com/danmalarkey/schema và tích hợp vào website như sau:
HTML:
<link href="path/to/schema.min.css" rel="stylesheet">
<script src="path/to/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="path/to/less.js"></script>
<script src="path/to/global.js"></script>
Bây giờ, các bạn thử thiết kế một nút bấm như sau:
HTML:
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
Các bạn có thể tìm hiểu thêm các thành phần khác của Schema tại địa chỉ https://danmalarkey.github.io/schema.
 
Top