Share Tạo thanh tiến trình theo dõi quá trình cuộn trang với thư viện Scrolline.js

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
341
Points
10
Language
Tiếng Việt
Thư viện Scrolline.js là một thư viện JavaScript được viết dựa trên nền tảng jQuery. Mục đích của thư viện Scrolline.js là tạo ra thanh tiến trình trên website để theo dõi quá trình cuộn trang của người dùng. Thông qua thanh tiến trình này, người dùng có thể biết được mình đã cuộn được bao nhiêu phần của trang. Đây là một thư viện không quá cần thiết khi các bạn thiết kế website nhưng cũng có thể tận dụng thư viện Scrolline.js để tạo ra tính năng giúp tương tác tốt hơn với người dùng.

Để tích hợp thư viện Scrolline.js, các bạn cần phải tích hợp thư viện jQuery vào website trước, sau đó các bạn tải thư viện Scrolline.js tại địa chỉ https://github.com/anthonyly/Scrolline.js và tích hợp vào website với dòng mã lệnh như sau:
HTML:
<script src="path/to/jquery.scrolline.js"></script>
Và cài đặt thư viện Scrolline.js với nội dung mã lệnh như sau:
JavaScript:
$(function() {
  $.scrolline({
    position: 'top',
    backColor: '#0062af',
    frontColor: '#004c89',
    weight: 12
  });
});
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện Scrolline.js tại địa chỉ https://github.com/anthonyly/Scrolline.js.
 
Top