Share Tạo iCalendar và vCard bằng PHP với thư viện VObject

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
511
Points
10
Language
Tiếng Việt
Nếu các bạn đang có ý định thiết kế một iCalendar hay một vCard cho website của mình thì thư viện VObject sẽ hỗ trợ các bạn rất tốt. Cả hai thành phần trong một bộ thư viện sẽ giúp các bạn dễ dàng sử dụng, không phải cài đặt nhiều thành phần.

Về iCalendar thì các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://tools.ietf.org/html/rfc5545 và về vCard thì tại địa chỉ https://tools.ietf.org/html/rfc6350. Thư viện VObject hỗ trợ xây dựng iCalendar và vCard theo đúng tiêu chuẩn được quy định nên các bạn yên tâm về những gì mà VObject tạo ra.

Để sử dụng thư viện VObject, các bạn sử dụng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require sabre/vobject
Bây giờ, các bạn có thể sử dụng VObject để thiết kế iCalendar và vCard như ví dụ sau:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Sabre\VObject\Reader;

//Khởi tạo iCalendar
$iCalendar = Reader::read(fopen('path/to/icalendar.ics', 'r'));

//Lấy thông tin
echo $iCalendar->VEVENT->SUMMARY;

//Khởi tạo vCard
$vCard = Reader::read(fopen('path/to/vcard.vcf', 'r'));

//Lấy thông tin
echo $vCard->FN;
Trên đây là một ví dụ đơn giản sử dụng thư viện VObject để xây dựng iCalendar và vCard, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://sabre.io/vobject.
 
Top