Share Tạo hiệu ứng chuyển động trên các thành phần khi cuộn trang với thư viện WOW.js

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
341
Points
10
Language
Tiếng Việt
Thư viện WOW.js được sử dụng với sự hỗ trợ của thư viện Animate.css mà tôi đã có bài viết giới thiệu "Tạo hiệu ứng đẹp mắt với thư viện Animate.css". Thư viện WOW.js sẽ sử dụng các hiệu ứng chuyển động của thư viện Animate.css để tạo ra các hiệu ứng chuyển động trên các thành phần khi người dùng cuộn trang.

Để sử dụng thư viện WOW.js trước tiên các bạn cần phải tích hợp thư viện Animate.css, sau đó các bạn tải thư viện WOW.js tại địa chỉ https://github.com/matthieua/WOW và tích hợp thư viện WOW.js vào website với dòng mã lệnh như sau:
HTML:
<script src="path/to/wow.min.js"></script>
Cài đặt thư viện WOW.js với nội dung mã lệnh như sau:
JavaScript:
new WOW().init();
Bây giờ, các bạn muốn áp dụng hiệu ứng chuyển động cho thành phần nào khi cuộn trang thì các bạn tham khảo ví dụ sau:
HTML:
<div class="wow bounceInUp">Welcome to Gextend</div>
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện WOW.js tại địa chỉ http://mynameismatthieu.com/WOW/docs.html.
 
Top