Share Tạo favicon với biểu tượng chứa nội dung bằng thư viện favico.js

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
341
Points
10
Language
Tiếng Việt
Đối với mỗi website đều có một biểu tượng để nhận biết thương hiệu đó là favicon, các biểu tượng favicon có thể là các tập tin icon hay tập tin ảnh bao gồm cả ảnh động. Tuy nhiên để tạo ra các biểu tượng favicon có cập nhật trạng thái hay nội dung thì đòi hỏi các bạn phải viết thêm mã lệnh JavaScript để đáp ứng yêu cầu này.

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện favico.js để tạo ra các biểu tượng favicon chứa nội dung thật độc đáo. Các bạn truy cập địa chỉ https://github.com/ejci/favico.js để tải thư viện favico.js và tích hợp vào website với nội dung mã lệnh như sau:
HTML:
<script src="path/to/favico.js"></script>
Và cài đặt thư viện favico.js với nội dung mã lệnh JavaScript như sau:
JavaScript:
var favico = new Favico({
    animation: 'slide'
});

favico.badge(1);
Đây là một ví dụ tạo ra favicon với badge được cập nhật nội dung động.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện favico.js tại địa chỉ http://lab.ejci.net/favico.js.
 
Top