Share Tạo chuỗi slug hỗ trợ nhiều ngôn ngữ với thư viện URLify

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Tương tự như thư viện Slugify mà tôi đã giới thiệu với các bạn ở bài viết "Tạo chuỗi slug dễ dàng với thư viện Slugify", ở bài viết này tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn thư viện khác đó là URLify. Về chức năng cơ bản thì cả hai thư viện Slugify và URLify là giống nhau nhưng thư viện URLify hỗ trợ thêm một vài phương thức khác như lọc bỏ các ký tự không mong muốn, chuyển đổi các ký tự non-latin thành các ký tự latin,... Với thư viện URLify, các bạn còn có thể khai báo thêm bản đồ chuyển đổi để phục vụ nhu cầu riêng của mình và đặc biệt là có hỗ trợ xử lý chuỗi Tiếng Việt.

Để sử dụng thư viện URLify, các bạn tải về tích hợp vào dự án bằng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require jbroadway/urlify
Các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện URLify:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use URLify;

//Chuyển đổi chuỗi thành chuỗi slug
URLify::slug('Welcome to Gextend');
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện URLify tại địa chỉ https://github.com/jbroadway/urlify.
 
Top