Share Tăng tốc website với thư viện PHP Cache

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
Tôi đã giới thiệu với các bạn nhiều thư viện hỗ trợ cache trong PHP như PhpFastCache, Stash và bài viết này tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn một thư viện hỗ trợ cache mạnh mẽ khác đó là PHP Cache.

Có thể nói, thư viện PHP Cache là một trong những thư viện hỗ trợ cache mạnh mẽ, linh hoạt nhất hiện nay với rất nhiều tính năng cache cao cấp. Với phiên bản mới nhất hiện nay thì PHP Cache hỗ trợ nhiều bộ điều hợp như APC, MongoDB, Predis, Redis, filesystem, memcached,... và tất cả đều được tuân thủ theo tiêu chuẩn PSR-6, PSR-16.

Việc sử dụng thư viện PHP Cache cũng rất đơn giản, các bạn tải về bằng dòng lệnh Composer sau:
Code:
composer require cache/cache
Bây giờ, các bạn có thể tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện PHP Cache:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Cache\Adapter\Filesystem\FilesystemCachePool;
use Cache\Namespaced\NamespacedCachePool;

//Khởi tạo đối tượng namespaced cache pool
$namespacedCachePool = new NamespacedCachePool(
  new FilesystemCachePool(),
  'namespace'
);

//Khai báo khoá cache
$key = 'gextend';

//Kiểm tra nếu có cache thì lấy dữ liệu, ngược lại thì tạo cache
if ($namespacedCachePool->hasItem($key)) {
  //Lấy dữ liệu cache
  $item = $namespacedCachePool->getItem($key);
} else {
  //Khai báo dữ liệu cần cache
  $data = [1, 2, 3];
  
  //Gán dữ liệu cache
  $item = $namespacedCachePool->getItem($key)->set($data);
  
  //Lưu cache
  $namespacedCachePool->save($item);
}
Trên đây chỉ là một ví dụ đơn giản, các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện PHP Cache tại địa chỉ http://www.php-cache.com.
 
Top