Share Sử dụng thư viện CalendR để làm việc với lịch và sự kiện trong PHP

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
555
Points
10
Language
Tiếng Việt
Bài viết này tôi giới thiệu với các bạn thư viện CalendR dùng để xây dựng ứng dụng lịch và sự kiện trong PHP. Với thư viện CalendR, các bạn có thể dễ dàng tạo ra ứng dụng lịch cũng như quản lý các sự kiện trong ngày, tuần, tháng, năm... Thư viện CalendR cung cấp nhiều phương thức để các bạn lập trình viên làm việc dễ dàng và nhanh chóng.

Việc sử dụng thư viện CalendR rất đơn giản, yêu cầu duy nhất là phiên bản PHP phải là phiên bản 5.3+ và các bạn sử dụng công cụ Composer để tải về tích hợp vào dự án với dòng lệnh:
Code:
composer require yohang/calendr
Các bạn có thể tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện CalendR:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use CalendR\Calendar;

//Khởi tạo đối tượng calendar
$calendar = new Calendar();

//Lấy thông tin lịch, sự kiện trong tháng
$month    = $calendar->getMonth(2021, 7);
$events   = $calendar->getEvents($month);
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện CalendR tại địa chỉ http://yohan.giarel.li/CalendR.
 
Top