Share Sử dụng thư viện CakePHP Cache để cache website

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
555
Points
10
Language
Tiếng Việt
Hầu hết các PHP framework đều hỗ trợ một thành phần quan trọng đó là cache, và CakePHP cũng không ngoại lệ khi cung cấp thành phần này với tên gọi là Cache. Ở bài viết này tôi không đề cập đến CakePHP mà chỉ giới thiệu với các bạn thư viện CakePHP Cache giúp cho các bạn quản lý cache một cách hiệu quả. Các bạn có thể sử dụng riêng thư viện CakePHP Cache mà không cần phải tích hợp toàn bộ framework CakePHP.

Với thư viện CakePHP Cache, các bạn lập trình viên có thể sử dụng các phương thức cache phổ biến hiện nay như APC, Memcached, Redis, WinCache, Xcache và Files. Nếu các bạn đã từng sử dụng qua CakePHP thì việc sử dụng thư viện CakePHP Cache sẽ đơn giản, còn nếu trong trường hợp các bạn chưa tiếp cận với CakePHP thì các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn rất chi tiết về CakePHP Cache tại địa chỉ https://book.cakephp.org/4/en/core-libraries/caching.html.

Để sử dụng thư viện CakePHP Cache, các bạn có thể sử dụng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require cakephp/cache
Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện CakePHP Cache:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Cake\Cache\Cache;

//Cấu hình cache
Cache::config(
  'default',
  [
    'className'  => 'File',
    'duration'  => '+1 hours',
    'path'    => 'path/to/cache'
  ]
);

//Đọc và ghi cache
$data = Cache::remember(
  'key',
  function() {
    //Các xử lý cần cache
  }
);
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện CakePHP Cache tại địa chỉ https://github.com/cakephp/cache.
 
Top