Share Sử dụng nhanh phím tắt trong Microsoft Excel

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Để làm việc với ứng dụng văn phòng Microsoft Excel được nhanh chóng các bạn thường sử dụng các phím tắt. Với Microsoft Excel thì có rất nhiều các phím tắt mà các bạn có thể sử dụng. Bài viết này tôi giới thiệu với các bạn một số phím tắt ít được nhắc tới nhưng khá hữu ích trong Microsoft Excel.

1. Tính tổng nhanh trên hàng hoặc cột:

Để tính tổng của một hàng hay một cột, các bạn có thể sử dụng nhanh phím tắt ALT + = để nhập nhanh công thức tính tổng (Hàm SUM).

2. Hiển thị công thức trong bảng tính:

Trong một số trường hợp, các bạn muốn xem toàn bộ các công thức đã sử dụng trong bảng tính thì các bạn có thể sử dụng nhanh phím tắt CTRL + `.

3. Mở rộng thanh công thức:

Để mở rộng khung nhập công thức, các bạn có thể sử dụng nhanh phím tắt CTRL + SHIFT + U.

4. Nhảy tới đầu hoặc cuối một cột:

Để nhảy tới đầu hoặc cuối một cột các bạn có thể sử dụng nhanh phím tắt CTRL + ↑CTRL + ↓.

5. Tạo và bỏ đường viền bao quanh vùng chọn:

Để tạo viền bao quanh một hoặc nhiều vùng chọn các bạn có thể sử dụng nhanh phím tắt CTRL + SHIFT + & và để bỏ viền bao quanh các bạn có thể sử dụng nhanh phím tắt CTRL + SHIFT + -.
 
Top