Share Nhúng CSS vào nội dung email đơn giản với thư viện CssToInlineStyles

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
521
Points
10
Language
Tiếng Việt
Khi viết nội dung email, đặc biệt là các email tiếp thị sản phẩm, dịch vụ thì việc có một email được trình bày đẹp, sinh động là rất quan trọng. Bản chất của nội dung email cũng là HTML nên các bạn có thể sử dụng CSS để thiết kế nội dung email đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, đôi lúc việc nhúng CSS vào nội dung email cũng gặp khó khăn hoặc đơn giản là các bạn muốn quản lý tách biệt giữa thiết kế và nội dung email thì các bạn có thể sử dụng thư viện CssToInlineStyles.

Vai trò chính của thư viện CssToInlineStyles là nhúng các đoạn mã CSS vào nội dung HTML của email và với các mã CSS đó, các bạn sẽ có được một nội dung email như mong muốn.

Để sử dụng thư viện CssToInlineStyles, các bạn sử dụng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require tijsverkoyen/css-to-inline-styles
Bây giờ, các bạn sử dụng như ví dụ sau:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use TijsVerkoyen\CssToInlineStyles\CssToInlineStyles;

//Khởi tạo đối tượng CSS to inline styles
$cssToInlineStyles = new CssToInlineStyles();

//Đọc nội dung HTML và CSS
$html   = file_get_contents('path/to/filename.html');
$css    = file_get_contents('path/to/filename.css');

//Nhúng CSS vào HTML
$cssToInlineStyles->convert($html, $css);
Trên đây là một ví dụ sử dụng thư viện CssToInlineStyles, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://github.com/tijsverkoyen/CssToInlineStyles.
 
Top