Share Nén và giải nén tập tin bằng JavaScript với thư viện zip.js

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
319
Points
10
Language
Tiếng Việt
Nếu các bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP hay C# để nén hay giải nén tập tin là điều thường được sử dụng bởi tính ổn định, nhanh chóng cũng như hiệu quả của nó. Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của JavaScript, các bạn còn có thể dễ dàng thực hiện nhiều tác vụ mà trước đây chỉ dành cho các ngôn ngữ lập trình như PHP hay C#, một trong số đó là chức năng nén và giải nén tập tin.

Để thực hiện chức năng nén và giải nén tập tin bằng JavaScript thì các bạn có thể sử dụng thư viện zip.js. Thư viện zip.js được phát triển bởi một lập trình viên chuyên nghiệp nên các bạn hoàn toàn yên tâm về thư viện zip.js. Với khả năng nén tập tin thành tập tin .zip phổ biến hiện nay cũng như việc giải nén dễ dàng, thư viện zip.js đang là sự lựa chọn hàng đầu nếu các bạn có nhu cầu nén và giải nén tập tin bằng JavaScript. Thư viện zip.js có thể hỗ trợ nén và giải nén tập tin lên tới 4GB nên gần như có thể đáp ứng được mọi yêu cầu thường được sử dụng trên nền web.

Để sử dụng thư viện zip.js, các bạn tải tại địa chỉ https://github.com/gildas-lormeau/zip.js và tích hợp vào website với dòng mã lệnh HTML như sau:
HTML:
<script src="path/to/zip.js"></script>
Bây giờ các bạn có thể xem ví dụ sau để thực hiện nén một tập tin:
JavaScript:
//Khai báo nội dung cần nén
var content = 'Welcome to Gextend';

//Khai báo tập tin chứa nội dung nén
var filename = 'filename.txt';

//Tạo blob
var blob = new Blob([content], {
    type: zip.getMimeType(filename)
});

//Thực hiện nén
zip.createWriter(new zip.BlobWriter('application/zip'), function(zipWriter) {
    zipWriter.add(filename, new zip.BlobReader(blob), function() {
        zipWriter.close();
    });
});
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện zip.js tại địa chỉ http://gildas-lormeau.github.io/zip.js.
 
Top