Share Mã hoá mật khẩu an toàn với thư viện GenPhrase

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
Mã hoá mật khẩu cho ứng dụng là vấn đề rất quan trọng, cần được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện nay có rất nhiều hàm hỗ trợ việc mã hoá mật khẩu này hay cao cấp hơn là các thư viện giúp mã hoá mật khẩu rất phức tạp. Một trong số đó phải kể đến đó là thư viện GenPhrase giúp mã hoá mật khẩu an toàn, giúp bảo vệ mật khẩu người dùng an toàn hơn trước các tấn công dữ liệu.

Để sử dụng thư viện GenPhrase, các bạn có thể tải về tại địa chỉ https://github.com/timoh6/GenPhrase hoặc sử dụng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require genphrase/genphrase
Bây giờ, các bạn có thể sử dụng thư viện GenPhrase để mã hoá mật khẩu như ví dụ sau:
PHP:
<?php
//Require tập tin Loader.php
require 'path/to/GenPhrase/Loader.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use GenPhrase\Loader;
use GenPhrase\Password;

//Khởi tạo đối tượng loader
$loader = new Loader();

//Đăng ký nạp thư viện
$loader->register();

//Khởi tạo đối tượng password
$password = new Password();

//Tạo mật khẩu
$password->generate();
Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều tuỳ chọn mã hoá mật khẩu của thư viện GenPhrase tại địa chỉ https://github.com/timoh6/GenPhrase.
 
Top