Share Làm việc với tập tin CSV bằng thư viện CSV

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
Hiện nay đa phần các ứng dụng đều nhập dữ liệu đầu vào hàng loạt bằng tập tin CSV cũng như xuất dữ liệu ra CSV. Với cấu trúc đơn giản, nhẹ nên tập tin CSV được sử dụng phổ biến, đặc biệt là các ứng dụng web.

Để làm việc với tập tin CSV, các bạn có nhiều thư viện PHP hỗ trợ, một trong số đó phải kể đến đó là thư viện CSV. Thư viện CSV được phát triển bởi cộng đồng The League of Extraordinary Packages vốn rất nổi tiếng trong giới lập trình PHP. Hiện tại cộng đồng này cung cấp miễn phí rất nhiều thư viện hữu ích, các bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ https://thephpleague.com.

Quay lại với thư viện CSV, các bạn muốn sử dụng nó thì truy cập địa chỉ https://github.com/thephpleague/csv để tải về hoặc sử dụng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require league/csv
Bây giờ, các bạn sử dụng thư viện CSV để đọc nội dung tập tin CSV như ví dụ sau:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use League\Csv\Reader;

//Nạp tập tin CSV
$csv = Reader::createFromPath('path/to/filename.csv', 'r');

//Lấy nội dung tập tin CSV
$csv->getContent();
Trên đây là một ví dụ đơn giản sử dụng thư viện CSV, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://csv.thephpleague.com.
 
Top