Share Kiểm tra tính hợp lệ của form nhập liệu với thư viện Parsley

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
468
Points
10
Language
Tiếng Việt
Kiểm tra dữ liệu nhập trên form là một thao tác bắt buộc phải có khi các bạn lập trình bất kỳ website nào. Việc kiểm tra này đảm bảo dữ liệu đầu vào đúng quy định, tránh các dữ liệu rác, không hợp quy tắc. Lập trình website, các bạn thường sẽ kiểm tra dữ liệu nhập ngay từ máy khách để chặn những dữ liệu không hợp lệ ngay từ đầu. Ngoài ra, các bạn còn phải kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trên máy chủ thông qua ngôn ngữ lập trình như PHP, C#,... Bài viết này tôi giới thiệu với các bạn thư viện Parsley dùng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào trên form ngay từ máy khách.

Parsley là một thư viện JavaScript, viết cho nền tảng jQuery nên để sử dụng thư viện Parsley, các bạn cần phải tích hợp jQuery vào trước. Các bạn tải thư viện Parsley tại địa chỉ http://parsleyjs.org/doc/download.html và tích hợp vào website như sau:
HTML:
<script src="path/to/jquery.min.js"></script>
<script src="path/to/parsley.min.js"></script>
Bây giờ, các bạn tạo một form như ví dụ sau:
HTML:
<form data-parsley-validate>
    <input type="text" name="title" required>
</form>
Nếu các bạn không sử dụng như ví dụ trên thì các bạn có thể cài đặt thư viện Parsley với mã lệnh JavaScript như sau:
JavaScript:
$('form').parsley();
Thư viện Parsley có nhiều tuỳ chọn với nhiều phương thức kiểm tra dữ liệu, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ http://parsleyjs.org/doc/index.html.
 
Top