Share Giảm tải website với thư viện cache metaphore

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
555
Points
10
Language
Tiếng Việt
Bài viết này tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn một thư viện cache khác đó là metaphore. Với thư viện metaphore, các bạn sẽ có một cách sử dụng khá khác biệt so với các thư viện cache trước đây mà tôi đã giới thiệu. Mặc dù việc sử dụng không giống như các thư viện cache khác nhưng về nguyên lý hoạt động vẫn tương tự chứ không có gì khác biệt.

Thư viện cache metaphore chỉ phù hợp với các dự án website nhỏ, đơn giản chứ không phù hợp với các dự án lớn, phức tạp. Nếu các bạn mới làm quen với PHP thì thư viện metaphore là phù hợp để các bạn tạo cache giúp giảm tải cho website.

Để sử dụng thư viện metaphore, các bạn sử dụng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require sobstel/metaphore
Các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện metaphore:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Memcached;
use Metaphore\Cache;
use Metaphore\Store\MemcachedStore;

//Khởi tạo đối tượng memcached
$memcached = new Memcached();

//Cấu hình memcached
$memcached->addServer('localhost', 1234);

//Khởi tạo đối tượng cache
$cache = new Cache(new MemcachedStore($memcached));

//Thực hiện cache
$cache->cache(
  'key',
  function() {
    //Các xử lý cần cache
  },
  30
);
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện metaphore tại địa chỉ https://github.com/sobstel/metaphore.
 
Top