Share Ghi log ứng dụng PHP với thư viện Analog

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Ghi log ứng dụng là một thao tác rất quan trọng để các nhà quản lý, phát triển có thể theo dõi được các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của ứng dụng. Hiện nay, các website được xây dựng từ ngôn ngữ lập trình PHP hầu hết đều được cung cấp tính năng ghi log này, giúp ích rất nhiều trong quá trình quản lý, phát triển website. Nếu website của các bạn chưa có tính năng ghi log thì các bạn nên tích hợp ngay, và thư viện tôi muốn giới thiệu với các bạn để ghi log một cách dễ dàng đó là thư viện Analog.

Để sử dụng thư viện Analog các bạn cần sử dụng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require analog/analog
Sau khi tích hợp gói thư viện Analog vào dự án thành công, các bạn đã có thể sử dụng thư viện Analog để ghi log như ví dụ sau:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Analog\Analog;
use Analog\Handler\FirePHP;

//Khai báo bộ xử lý
Analog::handler(FirePHP::init());

//Ghi log
Analog::log('Nội dung cần log');
Trên đây là một ví dụ đơn giản sử dụng thư viện Analog để ghi log, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://github.com/jbroadway/analog.
 
Top