Share Đọc tin RSS và Atom Feed dễ dàng với thư viện SimplePie

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
276
Points
10
Language
Tiếng Việt
SimplePie là một thư viện PHP mã nguồn mở dùng để làm việc với RSS cũng như Atom Feed một cách dễ dàng, nhanh chóng. Thư viện SimplePie được phát triển bởi một nhóm các lập trình viên giỏi trên thế giới và tất nhiên họ hỗ trợ rất nhiệt tình. Gần như tất cả các câu hỏi của các bạn sẽ được nhóm phát triển giải đáp nhanh chóng và chi tiết.

Với thư viện SimplePie, các bạn có thể dễ dàng trình bày tin RSS hay Atom Feed trên website của mình mà không gặp khó khăn nào trong quá trình lập trình. Những gì mà thư viện SimplePie cung cấp là rất đầy đủ, cho phép các bạn tuỳ chỉnh mọi thông tin liên quan tới RSS cũng như toàn quyền trình bày thông tin đó trên website của các bạn. Đặc biệt, thư viện SimplePie hỗ trợ bộ đệm rất tốt giúp tăng tốc độ làm việc với RSS cũng như toàn bộ website.

Để sử dụng thư viện SimplePie, các bạn tải thư viện tại địa chỉ https://github.com/simplepie/simplepie và tích hợp vào website với nội dung mã lệnh như sau:
PHP:
require 'path/to/autoloader.php';
require 'path/to/idn/idna_convert.class.php';
Bây giờ, các bạn có thể tham khảm nội dung mã lệnh PHP ví dụ sau:
PHP:
//Khởi tạo đối tượng SimplePie
$feed = new SimplePie();

//Thực hiện kiểm tra và cài đặt cấu hình
if (isset($_GET['js'])) {
  SimplePie_Misc::output_javascript();
  die();
}

if (isset($_GET['feed']) && $_GET['feed'] !== '') {
  if (function_exists('get_magic_quotes_gpc') && get_magic_quotes_gpc()) {
    $_GET['feed'] = stripslashes($_GET['feed']);
  }
  
  $feed->set_feed_url($_GET['feed']);
}

if (!empty($_GET['input'])) {
  $feed->set_input_encoding($_GET['input']);
}

if (!empty($_GET['orderbydate']) && $_GET['orderbydate'] == 'false') {
  $feed->enable_order_by_date(false);
}

if (!empty($_GET['force']) && $_GET['force'] == 'true') {
  $feed->force_feed(true);
}

//Thực thi để lấy RSS
$success = $feed->init();

//Điều khiển content type
$feed->handle_content_type();
Với khối mã lệnh PHP trên, đối tượng $feed bây giờ đã chứa đầy đủ các thông tin liên quan tới RSS.

Các bạn có thể tải demo của thư viện SimplePie tại địa chỉ https://github.com/simplepie/simplepie/tree/master/demo cũng như tìm hiểu thêm tại địa chỉ https://github.com/simplepie/simplepie.
 
Top