Share Chỉnh sửa video bằng PHP với thư viện PHP-FFMpeg

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
498
Points
10
Language
Tiếng Việt
Nếu các bạn đang có ý tưởng xây dựng một website chia sẻ video ngắn, cho phép người dùng đăng tải video lên website thì các bạn sẽ cần quan tâm tới thư viện PHP-FFMpeg. PHP-FFMpeg là một thư viện PHP dùng để chỉnh sửa video ở mức đơn giản như thay đổi kích thước video cho phù hợp với yêu cầu website hay thay đổi chất lượng video từ 4K xuống 2K chẳng hạn. Ngoài ra, với thư viện PHP-FFMpeg các bạn còn có thể chụp hình ảnh video để làm ảnh thumbnail trình bày trên website.

Thư viện PHP-FFMpeg yêu cầu các bạn phải cài đặt phần mềm FFmpeg trên máy chủ. Các bạn có thể tải phần mềm FFmpeg tại địa chỉ https://ffmpeg.org với tài liệu hướng dẫn chi tiết. Phần mềm FFmpeg là một mã nguồn mở nên các bạn yên tâm sử dụng mà không phải lo ngại về vấn đề bản quyền hay chi phí.

Sau khi cài đặt phần mềm FFmpeg trên máy chủ, các bạn truy cập địa chỉ https://github.com/PHP-FFmpeg/PHP-FFmpeg để tải thư viện PHP-FFMpeg hoặc sử dụng công cụ Composer với dòng lệnh:
Code:
composer require php-ffmpeg/php-ffmpeg
Bây giờ, các bạn tham khảo ví dụ sau để biết cách sử dụng thư viện PHP-FFmpeg:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use FFMpeg\FFMpeg;
use FFMpeg\Coordinate\Dimension;
use FFMpeg\Format\Video\X264;

//Khởi tạo đối tượng ffmpeg
$ffmpeg = FFMpeg::create();

//Mở video cần chỉnh sửa
$video = $ffmpeg->open('path/to/video.mp4');

//Thay đổi kích thước video
$video->resize(new Dimension(320, 240));

//Lưu lại video
$video->save(
    new X264(),
    'path/to/output.mp4'
);
Trên đây chỉ là một ví dụ đơn giản sử dụng thư viện PHP-FFmpeg để thay đổi kích thước video. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện PHP-FFmpeg tại địa chỉ https://github.com/PHP-FFmpeg/PHP-FFmpeg.
 
Top