Share Chia sẻ nội dung được lựa chọn lên mạng xã hội với thư viện ContentShare

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
452
Points
10
Language
Tiếng Việt
ContentShare là một jQuery plugin cho phép các bạn chia sẻ nội dung được lựa chọn qua mạng xã hội của các bạn chứ không phải là văn bản mặc định được chỉ định trong các thẻ meta. Theo mặc định, ContentShare hỗ trợ Facebook và Twitter nhưng các bạn cũng có thể thêm các mạng xã hội khác dễ dàng.

Vì thư viện ContentShare là một jQuery plugin nên các bạn cần phải tích hợp thư viện jQuery vào website trước khi sử dụng. Ngoài ra, các bạn cũng cần tích hợp thư viện Tooltipster để tạo tooltip.

Các bạn có thể tải thư viện ContentShare tại địa chỉ https://github.com/rampatra/contentshare.js.

Và tích hợp các thư viện vào website với dòng mã lệnh như sau:
HTML:
<link href="path/to/tooltipster.min.css" rel="stylesheet">
<script src="path/to/jquery.tooltipster.min.js"></script>
<script src="path/to/contentshare.js"></script>
Các bạn cài đặt thư viện ContentShare như sau:
JavaScript:
$(function() {
  $('p').contentshare();
  
  $.fn.contentshare.defaults.shareable.on('mouseup', function() {
    $.fn.contentshare.showTooltip();
  });
});
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện ContentShare tại địa chỉ https://plugins.compzets.com/contentshare.
 
Top